Разгледайте нашия практически наръчник „Не изхвърлям, а помагам“

Практически наръчник

Базирайки се на целите на ЕС и националните цели в областта на управлението на отпадъците, оценявайки съществения принос за опазване на околната среда и за прехода към кръгова икономика на добрите практики за прилагане на мерки за повторно използване на продукти от домакинствата, концепцията на проект „Не изхвърлям, а помагам“ включва създаването на уеб-базирана система WWW.REUSEBG.COM за повторно използване на дрехи, мебели, детски играчки, както и други артикули от дома. Целта е ненужните, но годни за повторно използване домакински вещи да намерят своя нов собственик, който има нужда от тях.

 

Най-добрият начин да не позволите любимите Ви до вчера вещи да се превърнат в отпадък е да ги дарите, ако те са все още годни за употреба.

WWW.REUSEBG.COM Ви предоставя точно такава възможност и дори повече. Платформата, създадена по проект „Не изхвърлям, а помагам“ е базирана на концепцията за повторно използване със социална цел, което по същество означава, че тези продукти ще достигнат до лица/ организации, които не биха си позволили закупуването на нов подобен продукт.

Ако не успеете да дарите Вашите непотребни вещи чрез платформата, може да потърсите организация, близо до Вас, която би приела дарението ви:

Не изхвърляйте всичко в потока битови отпадъци. Дори вещите Ви да не се годни за употреба, първо потърсете други варианти:

„Какво може да правите с вашите повредени или негодни за употреба вещи и предмети?“

  • За повредените предмети също има решение различно от изхвърлянето. Съществуват инициативи, насочени към поправката и ремонта на продукти, като практика за предотвратяване образуването на отпадъци, една от които можете да намерите на интернет адрес rcafe.eu. Инициативата се изразява в ангажиране на помещения за работилници Repair Café, като призовава за действия за ремонт на повредени предмети чрез споделяне на умения.
  • Може да потърсите център за повторна употреба и за подготовка за повторна употреба. Към момента такъв център е изграден в Община Бургас.
  • Може да използвате вашето въображение, за да преобразите старите си вещи в нещо ново и креативно.
  • Старите дрехи могат да се превърнат в нов и модерен аксесоар. От непотребните вещи може да направите прекрасна декорация за градина и много др.
  • Специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания например биха могли да ги използват като материали за изработка на различни предмети.

ДРЕХИ, ОБУВКИ И ДОМАКИНСКИ ТЕКСТИЛ:

  • Ако не откривате някой, на когото вашите дрехи, обувки и домакински текстил са необходими сега, можете да ги оставите в специални за тях контейнери. За да видите къде се намира най-близката до вас локация на такива контейнери, потърсете в търсачката на браузера.

МЕБЕЛИ, IT ОБОРУДВАНЕ И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

  • Ако уредите ви са повредени и няма как да се поправят може да се обърнете към фирма, която ще ги вземе от вашия дом за да ги рециклира. Има много такива и може да ги отриете в търсачката.
  • В големите търговски вериги за електроника също се приемат ненужни електроуреди, като понякога има активни програми за отстъпки за закупуване на нови уреди и връщане на стари.
  • През последните години някои общини са успели да организират събирането и рециклирането на малки електрически и електронни уреди от домакинствата и мебели. Те извършват безплатно събиране и извозване. Проверете интернет страницата на общината, за да получите повече информация.