image

Новини

Последни постове във Facebook

Reuse BG

3 weeks 1 day ago

Потърсете това, от което се нуждаете в платформата REUSEBG.COM 👉 Благодарим на хората, които променят решението да изхвърлят, в решение

Reuse BG

1 month 3 weeks ago

❓Как да спасим природата от нарастващото количество битови отпадъци?
❓Как да вдъхнем нов живот на нежеланите, но годни за употреба вещи?
❓Как да зарадваме човек в беда?
✅Отговорите на тези въпроси са само на един клик разстояние – в удобната и лесна за ползване онлайн платформа „Не изхвърлям, а помагам“ - място за среща на хора с кауза и хора, нуждаещи се от подкрепа.
www.reusebg.com
Включи се! Бъди активен!

Reuse BG

3 months 3 weeks ago

ПРОЕКТ №BG16M1OP002-2.009-0013 „Не изхвърлям, а помагам“
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Изпълнява Сдружение „Партньори за регионално, обществено и гражданско развитие в Европейския съюз“ („ПРОГРЕС“)

Verified by MonsterInsights