Знаете ли какви вреди нанасяме на околната среда, изхвърляйки непотребните си дрехи, обувки, домакински вещи?

Разграждането на отпадъците в сметищата пряко допринася за нашата климатична криза и причинява замърсяване, което продължава да вреди на дивата природа и човешкото здраве. Въглеродният диоксид, отделян от сметищата, ускорява изменението на климата в допълнение към емисиите на парникови газове.

Текстилът и мебелите формират основната част от използваните за повторната употреба стоки в общността, като също така те са ключови целеви материали за отклоняване от отпадъците, тъй като имат най-високите нива на съдържание на въглерод. Текстилните изделия и в частност дрехите са огромен проблем за сметищата, защото синтетичните влакна не се разграждат, а при разграждането на вълнените се произвежда метан, който е основен виновник за глобалното затопляне. Боите и химикалите, вложени в текстила, замърсяват почвата със силно отровни или опасни химични съединения. Освен това съществува и възможност, следвайки пътя на хранителната верига, тези вредни емисии да попаднат в организма на човек или животно. В ЕС само 25% от 5,8 милиона тона текстилни отпадъци са повторно използвани или рециклирани от промишлеността. Често за хората е по-удобно да изхвърлят дрехи и мебели в отпадъчните потоци за изхвърляне или рециклиране.

Честата подмяна на домакински вещи стана нещо обичайно в нашето ежедневие. Съвременните технологии, модата, рекламата и новите житейски приоритети бързо превръщат годни за ползване предмети в непотребни вещи. И ние с лека ръка ги захвърляме на боклука. Без да се замислим, че ненужните за нас уреди, обзавеждане или дрехи, са ценни за някой друг и могат да служат вярно още дълги години в друг дом. В дома на някого, който има нужда от тях.
Включи се на WWW.REUSEBG.COM и заедно ще намалим образуваните битови отпадъци в страната. Така те няма да се трупат на сметищата и да нанасят непоправими щети на околната среда. Платформата е както за дарители, така и за търсещи подкрепа. В нея могат да се публикуват обяви от хора в нужда за търсене на всякакъв вид домакински вещи. Може да намерите някой на когото да помогнете и да не се налага да изхвърляте вашите любими до вчера предмети. Можете да публикувате и обява за дарение, така че при необходимост от вашите непотребни вещи, търсещите подкрепа ще я намерят точно, когато имат най-голяма нужда.
Разберете как и защо в двете секции: „За дарители“ и „За нуждаещи се“

Искаш да дариш непотребните си вещи, вместо да ги изхвърлиш

  1. Какво мога да даря, вместо да изхвърля
  2. Как да го направя
  3. На кого мога да помогна, като не изхвърлям

Имаш нужда от подкрепа, но не знаеш как да я получиш

  1. Кой може да получи подрепа чрез дарение на употребявани вещи
  2. Какви са стъпките за включване
  3. Кой може да ми помогне

Текстилната индустрия е сред главните замърсители на околната среда. Дрехи, обувки и домакински текстил са отговорни за замърсяване на водите, емисии на парникови газове и купища отпадъци. Бързата мода – постоянното предлагане на нови стилове на много ниски цени – доведе до голямо увеличение на количеството произведени и изхвърлени дрехи.

От 1996 г. насам количеството дрехи, закупени в ЕС на човек, се е увеличило с 40% след рязък спад на цените, който е намалил жизнения цикъл на дрехите. Всяка година европейците употребяват почти 26 кг. и изхвърлят около 11 кг. текстил. Използваните дрехи в повечето случаи (87%) се изгарят или депонират.

В световен мащаб по-малко от 1% от дрехите се рециклират като облекло.

Източник: europa.eu

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване стават все повече, а от тях се рециклират по-малко от 40%.

Електронните устройства и електрическото оборудване определят съвременния живот — от перални машини и прахосмукачки до смартфони и компютри, като е трудно да си представим живота без тях. Но отпадъците, които генерират, се превръщат в пречка пред усилията на ЕС за намаляване на екологичния му отпечатък.

Електронните и електрическите отпадъци, или отпадъците от електрическо и електронно оборудване, обхващат различни продукти, които се изхвърлят след употреба.

Големите домакински уреди, като например перални машини и електрически печки, се събират в най-голяма степен, като съставляват повече от половината от всички събрани отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Следват информационно-технологичното и телекомуникационното оборудване (лаптопи, принтери), потребителско оборудване и фотоволтаични панели (видеокамери, луминесцентни лампи) и малки домакински уреди (прахосмукачки, тостери). През 2020 г. в ЕС са събрани 10,3 кг електрически и електронни отпадъци на човек. Събраното количество излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на човек от населението в България за 2020 е 10,9 кг.

Източник: europa.eu